Hotel Diskobay

Qasigiannguit Museum

Qasigiannguit Museum ligger ved den gamle havn og har en række udstillinger, der absolut er et besøg og en rundvisning værd.

Qasigiannguit Museum

Poul Egedes gamle butikshus fra 1734 rummer idag en enestånde arkæologisk samling fra udgravningerne af en boplads fra Saqqaq-kulturen (ca. 2000 f. Kr). Her udstilles en række redskaber – fra synåle til fangstvåben, der sammen med fundene fra køkkenmøddingerne giver et billede af en avanceret kultur, der bevægede sig vidt omkring som årstiderne og fangstdyrerne skiftede. Disse fund fra øen Qeqertasussuk er takket været permafrosten og forskernes nye metoder til stadighed med til at give os ny viden om de folk, der som de første bosatte sig i Grønland.

Museets tørvehytte viser et grønlandsk hjem, som det så ud op til 2. verdenskrig. I sommeren er her lørdagsåbent med kaffe og kage. For yderligere åbning af tørvehuset eller arrangementer heri, kontakt museet.

I byens gamle telestation vises en udstilling, der skitserer fanger- og fiskerlivet. Her er en samling af mandsdragter, ligesom museet også udstiller en rækkefarvestrålende kvindedragter og beskriver fremstillingen og udviklingen af denne.

Qasigiannguits moderne historie illustreres gennem udstillingen om rejeproduktionen, der i 1960’erne og frem gjorde Qasigiannguit til en blomstrende produktionsby, hvor rejerne blev kaldt Det Lyserøde Guld. Rejefabrikken er nu nedlagt og Qasigiannguit leverer i stedet hellefiskeprodukter til hele verden.

Du kan besøge museets hjemmeside her

Qasigiannguit Museum